Skip to content

BAHAR ACAR GÜZELLİK SALONU

Gizlilik politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
baharacar.net olarak güvenliğiniz bizim için önemli olup bu web sitesini kullanırken
size (bu siteye erişen kişi) kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin gizliliğini korumayı
taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası, sizden topladığımız bilgileri nasıl
koruduğumuzu ve kullandığımızı gösterir. Bu web sitesini kullanarak, bu Gizlilik
Politikasının en son sürümünde açıklanan şartları kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca, bu
web sitesini kullanımınızla ilgili genel kuralları ve bu web sitesinin belirli alanlarındaki
belirli hizmetlere veya malzemelere eriştiğinizde geçerli olabilecek ek koşulları
anlamak için Kullanım Koşullarımızı okumalısınız.
KİŞİSEL VE KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER
Gizlilik Politikamız kişisel ve kişisel olmayan bilgilerinize nasıl işlediğimizi tanımlar.
KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER NELERDİR? NASIL TOPLANIR VE KULLANILIR?
Kişisel olmayan bilgiler sizi tanımlayamayan bilgilerdir. Eğer sitemizi bilgi almak
amaçlı ziyaret ediyorsanız, mesela sağladığımız herhangi bir hizmetle alakalı bilgi
sağlamak amacıyla ziyaret ediyorsanız, bilgisayarınızın web tarayıcısından sizinle
ilgili bazı kişisel olmayan bilgiler toplayabiliriz. Kişisel olmayan bilgiler sizi
tanımlayamadığından veya size hiçbir şekilde bağlanamadığından, kişisel olmayan
bilgileri kullanma veya paylaşma yöntemlerimizle ilgili hiçbir kısıtlama yoktur. Kişisel
bilgi nedir ve nasıl toplanır? Kişisel bilgiler, adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz,
telefon numaranız ve faks numaranız gibi sizi kişisel olarak tanımlayan bilgilerdir.
Sizden kişisel bilgileri çeşitli şekillerde toplayabiliriz: bize bir başvuru veya başka bir
form gönderdiğinizde, bizimle, bağlı kuruluşlarımızla veya başkalarıyla bir işlem
yaparken ve kredi kartı bilgileri gibi bir işlemi desteklemek üzere sizinle ilgili bilgi
topladığımızda.
Bu web sitesindeki bazı yerlerde, belirli bilgileri almayı seçme, ürünlerimizden veya
hizmetlerimizden birine erişim satın alma veya bir etkinliğe katılma için bize kendiniz
hakkında kişisel bilgiler gönderme imkânınız vardır.
ÇEREZ KULLANIMI
Web sitemizdeki bilgileri toplamak için çerezleri ve web işaretleri gibi ilgili teknolojileri
kullanabiliriz. Çerez, sabit diskinize bir web sayfası sunucusu tarafından yerleştirilen
bir metin dosyasıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs
bulaştırmak için kullanılamaz.
Çerezler size özel olarak atanır ve yalnızca tanımlama bilgisini size veren etki
alanındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir. Çerezlerin amaçları size zaman
kazandırmak, web sunucusuna belirli bir sayfaya döndüğünüzü söylemektir. Web
işaretçisi, web sayfasının görüntüleyicisi hakkında belirli bilgileri, web işaretini talep
eden tarayıcının türünü, web işaretinin gönderildiği bilgisayarın IP adresini ve web
işaretinin görüntülendiği saat gibi web tabanlı belge ve e-posta mesajlarını içeren
bilgilerin izlenmesini ve toplanmasını sağlayan bir grafik imgesidir. Web işaretleri

kullanıcıya çok küçük ve görünmez olabilir, ancak genel olarak, HTML tabanlı içerik
de dahil olmak üzere bir web sayfasının veya e-postanın bir parçası olarak
görüntülenen herhangi bir elektronik görüntü, bir web işaretçisi olarak hareket
edebilir. Web işaretlerini, web sitesi içindeki web sayfalarındaki ziyaretçilerini
sayılarını veya kullanıcıların web sitesinde nasıl gezindiğini izlemek için kullanabiliriz
veya gönderilen e-posta mesajlarının üzerine web işaretleri ekleyerek gerçekte
gönderiler mesajlardan kaç tanesinin açıldığını, etkileşim aldığını veya iletildiğini
hesaplayabiliriz.
Üçüncü taraf satıcılar da web sitemizde çerez kullanabilir. Örneğin, web sitemizdeki
çerezleri isimsiz kullanımı takip etmek ve analiz etmek ve ziyaretçilerimizden ve
üyelerimizden gelen istatistiksel bilgileri toplamak için üçüncü taraflarla sözleşme
yapabiliriz. Bu bilgiler harici olarak yalnızca anonim ve toplu olarak paylaşılır. Bu
üçüncü taraflar, ziyaretçi deneyimini geliştirmemize, site içeriğimizi yönetmemize ve
ziyaretçi davranışlarını izlememize yardımcı olmak için kalıcı çerezler kullanır. Kayıtlı
kullanıcılarımıza/üyelerimize e-posta göndermek için yine üçüncü bir tarafla sözleşme
yapabiliriz.
E-posta iletişimlerimizin etkinliğini ölçmeye ve iyileştirmeye yardımcı olmak için
üçüncü taraf çerezleri ayarlar. Zaman zaman üçüncü tarafların web sitemize reklam
yayınlamasına izin verebiliriz ve bu üçüncü taraf reklamları, üçüncü tarafça sunulan
bir çerez veya web işaretçisi içerebilir. Bu Gizlilik Politikası, sizden üçüncü taraf
reklam sunucuları tarafından toplanan bilgilerin kullanımını kapsamaz. Bu tür üçüncü
taraf reklamlardaki çerezleri kontrol etmiyoruz ve bir reklamla bağlantı kurmadan
önce çerezleri ve diğer teknolojilerin kullanmaları hakkında bilgi edinmek için bu
reklam verenlerin ve/veya reklam hizmetlerinin gizlilik politikalarını kontrol etmeniz
gerekir. Kişisel bilgilerinizi bu şirketlerle paylaşmayacağız, ancak bu şirketler, bu site
veya başka sitelerdeki ziyaret bilgilerinizi ilgi duyabileceğiniz mal ve hizmetler
hakkında bu ve diğer sitelerde size reklam sağlamak için kullanabilir.
Ayrıca diğer web sitelerine yapılan ziyaretleriniz hakkında bilgileri kullanabilir ve
onlara verdiğiniz kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşabilirler.
Çerezleri kabul etme veya reddetme olanağına sahipsiniz. Web tarayıcılarının çoğu
çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak tercih ederseniz çerezleri reddetmek için
genellikle tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz,
ziyaret ettiğiniz baharacar.net’e ait web sitelerinin etkileşimli özelliklerini tam olarak
deneyimleyemeyebilirsiniz.
KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI
baharacar.net olarak, bu web sitesine veya diğer ürün veya hizmetlere erişim
sağlamak, isteğinize cevap vermek, satın aldığınız ürün/hizmetler için sizi
faturalamak, devam eden hizmet için destek sağlamak ve sizinle ilginizi çekebilecek
bilgilerle iletişim kurmak (bizim veya başkalarının ürün ve hizmetleriyle alakalı bilgiler
vb.) için topladığımız kişisel bilgileri kullanabiliriz. Aynı zamanda kayıt tutma, analitik
amaçlar ve bir ürün, hizmet, program veya içeriğini geliştirme amaçlı fikrinizi almak
için de kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz.

Çevrimiçi olarak toplanan kişisel bilgiler, bize diğer kaynaklardan sağladığınız
bilgilerle birleştirilebilir. Ayrıca kişisel tanımlayıcılarınızı da (adınız, e-posta adresiniz,
sosyal güvenlik numaranız vb.) kaldırabiliriz. Bu durumda, artık tek ve benzersiz bir
birey olarak tanımlanmayacaksınız. Bilgileriniz kimlik bilgilerinden arındırıldıktan
sonra kişisel olmayan bilgidir ve kişisel olmayan diğer bilgiler gibi davranabiliriz. Son
olarak, kişisel bilgilerinizi, haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak veya birisinin
sağlığını, güvenliğini veya refahını korumak ve bir yasa veya yönetmelik, mahkeme
emri veya diğer yasal işlemlere uymak için kullanabiliriz.
KİŞİSEL BİLGİLERİN BAŞKALARIYLA PAYLAŞIMI
Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu web sitesinden toplanan kişisel
bilgilerinizi, izniniz olmadan ilgisiz bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız. Olağan iş
sürecinde, hizmet veya işlevleri yerine getirmek için kiraladığımız şirketlerle kişisel
bilgiler paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinizi bize bir hizmet sunmak amacıyla üçüncü bir
tarafla paylaştığımız her durumda, talep ettiğimiz hizmetleri sağlamak amacı dışında
bilgilerinizi başkaları ile tutmalarına, ifşa etmelerine veya kullanmalarına izin
vermeyiz.
Kurumsal satış, birleşme, çözünme veya satın alma ile birlikte kişisel bilgilerinizi
satmayacağız, değiştirmeyeceğiz veya yayınlamayacağız.
Bazı işlemler için, doğrudan bilgi koleksiyonumuza ek olarak, Kredi, Sigorta ve
emanet hizmetleri gibi hizmetleri sağlayabilecek üçüncü taraf servis satıcılarımız
(kredi kartı şirketleri, takas odaları ve bankalar gibi), işleminize yardımcı olmak için
doğrudan kişisel bilgileri toplayabilir. Bu üçüncü tarafların bu bilgileri nasıl
kullandıklarını kontrol etmiyoruz, ancak kişisel bilgilerinizi toplamadan önce nasıl
kullandıklarını açıklamalarını istiyoruz.
Facebook Taraftar İnceleme Uygulamamızı kullanarak bir üçüncü taraf (kişi veya iş)
için bir inceleme gönderirseniz, gönderme işlemi sırasında, incelemeyi gönderdiğiniz
üçüncü tarafla paylaştığınız temel bilgilerinizi (isim ve e-posta adresi gibi) toplamak
için izin istiyoruz. Kişisel bilgilerinizi mahkeme emri, mahkeme celbi, arama emri,
yasa veya düzenlemeye cevaben salıvermeniz yasal olarak zorunlu olabilir.
Kurallarımızı ihlal eden veya diğer ziyaretçilere (veya yasadışı) zarar veren web sitesi
ziyaretçilerini soruşturmak ve kovuşturmak için kanun uygulayıcı makamlarla iş birliği
yapabiliriz. Kişisel bilgilerinizi; haklarımızı veya mülkümüzü korumak, birinin sağlığını,
güvenliğini veya refahını korumak veya bir yasa, yönetmelik, mahkeme kararı veya
diğer yasal sürece uymak için gerekli olduğunu düşünürsek üçüncü taraflara ifşa
edebiliriz. Çerezler ve diğer teknolojiler bölümünde tartışıldığı gibi, zaman zaman
üçüncü bir tarafın bu web sitesinde reklam yayınlamasına izin verebiliriz.
Reklamları tıklayarak da dahil olmak üzere reklam verenle bilgi paylaşırsanız, bu
Gizlilik Politikası, reklam verenlerin kişisel bilgilerinizin kullanımını kontrol etmez ve
bununla alakalı reklama bağlanmadan önce reklam verenlerin ve/veya reklam
hizmetlerinin çerez ve diğer teknolojileri nasıl kullandığını öğrenmek amaçlı gizlilik
politikalarını kontrol etmelisiniz.
KİŞİSEL BİLGİLERİN İLETİŞİMDEKİ KULLANIMI

İlginizi çekebilecek bir program, ürün, hizmet ve içerik hakkında bilgi sağlamak için e-
posta, posta veya telefon yoluyla sizinle düzenli olarak iletişim kurabiliriz. Ek olarak,
bu web sitesindeki özelliklerden bazıları bizimle çevrimiçi bir form kullanarak iletişim
kurmanıza izin verir. İletişiminiz bizden bir cevap isterse, size e-posta yoluyla bir yanıt
gönderebiliriz. E-posta yanıtı veya onay kişisel bilgilerinizi içerebilir. Size gönderilen
e-postalarımızın yetkisiz müdahalelerden korunacağını garanti edemeyiz.
KİŞİSEL BİLGİLER GÜVENCE ALTINA ALINMASI
Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kayıp, yanlış kullanım, değişiklik veya imhadan
korumak için genel kabul görmüş teknoloji ve operasyonel güvenlik standartlarını
uyguladık. Yalnızca yetkili personel ve üçüncü taraf satıcılar kişisel bilgilerinize
erişebilir ve bu çalışanlar ve satıcıların bu bilgileri gizli tutmaları gerekir. Bu önlemlere
rağmen, yetkisiz kişilerin kişisel bilgilerinize erişemeyeceğini garanti edemeyiz.
BAĞLANTILAR
Bu site, ilginç olduğunu düşündüğümüz bilgileri sağlayan diğer sitelere bağlantılar
içermektedir. baharacar.net gizlilik uygulamalarından veya bu tür web sitelerinin
içeriğinden sorumlu değildir.
DEĞİŞİKLİKLER
baharacar.net bu bildirimi herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu
Gizlilik Politikasındaki herhangi bir değişiklik bu bölümde listelenecek ve bu tür
değişiklikler önemliyse, bir süre için web sitesinin ana sayfasına bir bildirim
eklenecektir.

Detaylı Bilgi Al